Betalingsproblemen oplossen met incasso info

Incasso info

Als een zakelijke relatie van een bedrijf zijn facturen niet kan betalen is dat erg vervelend. Door te zorgen voor goede incasso info is het echter mogelijk om samen een goede oplossing te zoeken. Soms zijn er financiële mogelijkheden die niet bij alle partijen bekend zijn. Het lukt dan om in onderling overleg de niet-betaalde facturen alsnog betaald te krijgen. Deze benadering heeft vele voordelen. De incasso info leidt er niet alleen toe dat openstaande facturen worden voldaan, maar voorkomt ook dat er in de toekomst nieuwe betalingsproblemen ontstaan. Een bijkomend voordeel van met elkaar in gesprek gaan is, dat de relatie tussen de beide bedrijven behouden kan blijven. Ook wordt voorkomen dat er een gerechtelijke procedure moet worden gestart, met alle ergernissen en bijkomende proceskosten.

Incasso info

Neutrale partij

Incasso info kan het beste worden gebruikt door een deskundige neutrale financiële specialist, zoals CBMK. Die bereikt vaak meer dan wanneer de wanbetaler en de eiser samen proberen om een oplossing te vinden. Dat komt doordat een neutrale partij met een onbevooroordeelde blik naar het probleem kan kijken. Hij ziet soms oplossingen, waar de beide betrokkenen aanvankelijk niet voor open staan. Als er sprake is van begeleiding door een financieel specialist heeft dat ook tot gevolg dat er in de toekomst minder vaak opnieuw betalingsproblemen ontstaan. Het oplossen van betalingsproblemen op basis van incasso info heeft dus ook een preventief karakter. Het bedrijf dat in de problemen is geraakt kan er ook voor kiezen om zijn financiële administratie volledig onder te brengen bij het financiële adviesbureau.