Wat is stamceltherapie ook alweer?

stamceltherapie copd

Stamceltherapie is een moderne geneeswijze waarbij gezonde cellen uit bijvoorbeeld navelstrengweefsel worden ingebracht bij een patiënt met een ziekte of aandoening. Het doel is dat deze nieuwe en gezonde cellen zich vermenigvuldigen waardoor de invloed van zieke cellen steeds verder afneemt en hopelijk zelfs verdwijnt. Stamceltransplantaties kunnen natuurlijk heel ingrijpend zijn, maar tegelijkertijd is deze methode soms de enige hoop op genezing.  Bij stamceltherapie bij COPD kan dat bijvoorbeeld het geval zijn. 

stamceltherapie copd

Stamceltherapie bij COPD, bestaat dat?

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands betekent dit letterlijk Chronische Obstructieve longziekte. Mensen met deze ziekte hebben een flink verlaagde longcapaciteit. Daardoor worden ze ernstig in hun mobiliteit aangetast, want bij enige lichaamsbeweging zijn ze al snel buiten adem. Deze ziekte is helaas chronisch van aard en gaat dus niet meer over. Stamceltherapie is eigenlijk de enige manier die daar verandering in kan aanbrengen. Onder de juiste omstandigheden en met een goed uitgestippeld plan is volledige genezing mogelijk. Vooral jonge patiënten en patiënten die snel na vaststelling van de ziekte in actie komen maken daarop kans. Wil je hier meer over weten, dan is het aan te raden eens in overleg te treden met een erkend instituut in stamceltherapie.